РЕГЛАМЕНТ САМОКОВ 2014

X-CROSS BULGARIA 2014 САМОКОВ 4Х4

ОБЩИ УСЛОВИЯ

X-Cross САМОКОВ 4х4 2014 е състезание за двуколесни (мотоциклети) и четириколесни машини (ATV и QUAD) провеждащо се на офроуд полигон и гористи местности в района на град САМОКОВ. ОРГАНИЗАТОР е спортен клуб „4х4 Адвенчър” Троян, и „САМОКОВ ОФРОУД”.

Надпреварата е кръг от веригата BG X-ENURO CHAMPIONCHIP.

X-Cross Самоков 4х4 2014 се ръководи от настоящия регламент и от всички решения на Съдийската комисия, влезли в сила по време на състезанието.

X-Cross Самоков 4х4 2014 се провежда по GPS навигация, маркирано трасе с маркери и ленти на затвореното трасе, като на затвореното трасе движението се извършва между ленти! В трасето има изкуствени и естествени препятствия, като целта е преминаването им за най-кратко време.В първия състезателен ден движението е в гористи и полски местности, като ориентацията е по GPS трак и маркери.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСА УЧАСТИЕ

Всички желаещи попълват заявка за участие и декларация в електронен вид и при пристигането си подписват саморъчно документите.
Всички участници трябва да притежават валидна застраховка „Злополука на спортисти” за дните на състезанието. Организатора ще осигури застраховател на място за участниците без застраховка, като се заплаща на място. Участниците под 18 годишна възраст представят заедно с горепосочените документи и оригинал на нотариално заверено съгласие от двамата родители за участие в състезанието.

Такси участие:
50 лева за всички участници. Клас Junior (до 14 годишна възраст) Mini Junior (до 10 годишна възраст), “OLD Stars” (45 + ) без такса участие!
Таксата включва: състезателни права, медицинско осигуряване по време на състезанието, времеизмерване с транспондери.

Таксата за участие се заплаща по банков път в срок до 10 дни преди състезанието. Участници, заплатили таксата по-късно от 10 дни преди датата на състезанието, заплащат сумата в двоен размер. В своята заявка всеки състезател посочва броя и имената на механиците, които имат право на достъп до pit-stop зоната. Механици, които не са предварително заявени, няма да получават достъп до pit-stop зоната.

За приета се счита заявката, за която са получени всички налични документи (заявка и декларация), както и потвърждение за извършено плащане.

ІІІ. КЛАСОВЕ


Състезателните машини се разделят в няколко класа в зависимост от задвижването и кубатурата.

МОТОЦИКЛЕТИ

• EXPERT – без ограничение в кубатурата.
• ADVENTURE (HOBI) – без ограничение на кубатурата
• OLD STARS (SENIOR 45+) – без ограничение на кубатурата

ATV & QUAD

• Клас ATV/QUAD EXPERT– машини със задвижване 4x4 или само на задния мост, без ограничения в кубатурата.
• Клас ATV/QUAD HOBI– машини със задвижване 4х4 или само на задния мост, без ограничения в кубатурата
• Клас „Adventure”- начинаещи, без ограничение в кубатурата и задвижване.
• Клас "Mini Junior" - деца до 10 годишна възраст.

И в двете категории се излъчват първите трима в Генерално класиране – OVERALL !

IV. КЛАСИРАНЕ


X-Cross Самоков 4х4 2014 е състезание провеждащо се в два дена.
Класирането е индивидуално, като най-малкото време за преминаване на цялата дистанция през първия ден и определения брой обиколки през втория ден определят победителя в съответния клас. Класирането е общо за двата дни.
Големият победител в състезанието се излъчва след сбор от времената и за двата дена. При по-малко от трима състезатели в някой от класовете, не се присъждат точки и не се прави награждаване.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Прегледът ще се извършва задължително преди старта на всяка от сериите в двата дни. Състезателите трябва да са оборудвани с каски (CrossHelmet), протектори за рамена, лакти и гръб, ботуши за ендуро или мотокрос, ръкавици и очила, Garmin GPS приемник.
Участник без GPS приемник може да стартира в двойка със състезател с GPS приемник само след неговото съгласие и получат еднакво класиране.
При незавършване на титулярния състезател с GPS приемника, вторият състезател, без GPS приемник, не получава класиране.

Липсата на част от оборудването води до НЕ стартиране на участника!
Всеки участник може да участва в състезанието само с една машина за конкретното състезание !
Допуска се стартиране с друга машина при анулиране на постигнатите резултати до момента !

VІ. ПАДОК

В ПАДОКА се разполагат състезателите с техните механици и асистенция, кемпери, каравани и шатри. САМО в ПАДОКА се извършва ремонт на машините!
ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява в ПАДОКА кетъринг, охрана, осветление и химически тоалетни.

Забранява се движението на състезателни машини на собствен ход в ПАДОК ! Предвижването се извършва с бутане !

VІІ. ПРЕДСТАРТОВА ЗОНА/ЗОНА ЗА ИЗЧАКВАНЕ

Всички участници са длъжни да вкарат машините си в ПРЕДСТАРТОВА ЗОНА 30 минути преди определения час за старт, като машините са със загасени двигатели. Излизането от ПРЕДСТАРТОВА ЗОНА става след изрично повикване от съдия. По време на цялото състезание в забранява изрично свободното движение на машини извън определените трасета и графици. Неспазването на правилата за движение и регламента водят до дисквалификация на участника.

VІІІ. ЗАКРИТ ПАРК/ ПАРК ФЕРМЕ

След финал на серията участниците изчакват в ЗАКРИТ ПАРК до финиширането на всички участници от серията.

Излизането от ПАРКА става след изрично разрешение от съдия.

ІХ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

В първия ден участниците се състезават по горски участъци с дължина между 60-80 км. като движението се осъществява по GPS и/или маркери.
Според атмосферните условия за клас „ЕКСПЕРТ”Организатора може да добави и втора обиколка.
През втория ден участниците се движат по навигация и финишират затворено трасе с дължина между 1 до 2 километра по ленти.
Стартовете са масови и в двата дена. В първия ден стартовата решетка се определя по реда на записване, а през втория по резултатите от предходния ден !
За всеки кръг според трасето и метеорлогичните условия, ОРГАНИЗАТОРЪТ определя броя на обиколките.

За клас „Mini Junior” трасето е олекотено и скъсено, и е само на затвореното трасе, а за клас “Adventure” (Начинаещи) броят на обиколките е намален.

Х. ТРАСЕ

Трасето в първия и втория ден е в гористи местности, дерета,естествени и изкуствени препятствия като дължината е между 60-80 км.
Състезателното трасе за втория ден представлява навигация дължина между 20-30 км., като включва скоростни отсечки, изкуствени препятствия, рампа за скокове, виражи, движение в горски участъци, дълги завои и възможности за изпреварване.
Движението по трасето се извършва между маркиращи ленти. В трасето ще бъдат разположени контроли за удостоверяване преминаването на състезателя !
За клас МОТО ще бъде изградено специално X-track трасе с гуми, трупи и камъни, както и преминаване през изкуствени или естествени препятствия.

XI. НАКАЗАНИЯ

1. Излизане от лентите с цел съкращаване на дистанцията и облагодетелстване се наказва с 2 часа към времето на състезателя.
2. Сткращаване на трасето в етапа с навигация с цел облагодетелстване се наказва с 2 часа към времето на състезателя.
3. Липсата на GPS трак се наказва с времето на състезателя финиширал с най-слаб резултат + 4 (четири) часа наказание.
4. Липсата на финал и/или не влизане в контролното време за етапа се наказва с времето на състезателя финиширал с най-слаб резултат + 2 (два) часа наказание.
5. Състезател който е напуснал по една или друга причина трасето е длъжен да се върне на трасето от мястото от което го е напуснал. Неспазването на това правило води до дискфалификация.
6. Непреминаването и липса на контрола се назва с 1 час към времето на състезателя.
7. Грубо и неспортстменско отношение по време на състезанието към участници, съдии и организатори се наказва с дисквалификация.

ХІI. ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

През цялото състезание е на разположение екип от лицензирани съдии и времеизмервачи. Времеизмерването на участниците се извършва с транспондери, фотоклетки и тракери. По време на записването всеки състезател оставя депозит в размер на 100 лева за получения транспондер или лична карта. Сумата/картата се връщат при предaване на транспондера в края на състезанието.

ХІІI. АСИСТЕНЦИЯ

Техническа помощ и презареждане на машините е позволена в определената зона – pit-stop зона в затвореното трасе или в сервизна зона в първите два дни. Времето на състезателя при презареждане и техническа помощ не се спира по време на затворения кръг, за сервизна зона в гората ще бъде определено време за ползване на зоната и времето се спира. Всеки състезател има право на не повече от ДВАМА механика в зоната на pit-stop. Излизането от pit-stop зона се извършва САМО след подаден сигнал от съдия.

ХІV. ЩАБ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Щабът на състезанието е на разположение на състезателите за записвания, брифинги, обявяване на резултати.

ХV. НАСТАНЯВАНЕ

ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ поема ангажимент за настаняване на състезателите, но ще съдейства на желаещите с информация за хотели в района и настаняване на придружаващите ги лица.. За желаещите, състезатели и отбори, да къмпингуват ще има осигурени места с охрана и осветление в ПАДОКА!
На разположение ще бъдат химически тоалетни, кетъринг и автомивка за състезателните машини.

ХVI. НАГРАДЕН ФОНД

Призовите тройки във всеки клас получават купи и парична награда.
За всеки кръг ОРГАНИЗАТОРЪТ може да осигури допълнително и предметни награди.

ХVІI. МЕДИИ И МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

Всички журналисти трябва да имат изрична акредитация за дните на състезанието от ОРГАНИЗАТОРА.
Акредитираните журналисти ще имат отличителни жилетки и баджове, като акредитацията им ще включва достъп до всички зони, достъп до трасето за отразяване, участие в коктейл и церемония по награждаване.

ХVІІI. РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя на участниците състезателна фланелка за съответния кръг с лого на надпреварата и спонсорите. Състезателите се освобождават от задължението да стартират с фланелка на ОРГАНИЗАТОРА след изрично негово съгласие и заплащане на такса в двоен размер.

X-CROSS Спонсори

Troyanplaza  EDImotocenter  Beta   M-tel