REGISTRATION “EX CROSS Troyan 2017”

Записванията стартират от 3 ОКТОМВРИ приключват на 20 ОКТОМВРИ, като в прикачените файлове ще намерите формулярите за участие.
След като ги попълните, моля изпратете ги на hristov@dakarbg.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ               ДЕКЛАРАЦИЯ

Всички желаещи попълват заявка за участие и декларация в електронен вид и при пристигането си подписват саморъчно документите.
Участниците под 18 годишна възраст представят заедно с горепосочените документи и оригинал на нотариално заверено съгласие от двамата родители за участие в състезанието.

Такси участие - 30 лева за всички участници. Клас Junior (до 14 годишна възраст) Mini Junior (до 10 годишна възраст) без такса участие!
Таксата включва: фланелка, състезателни права, медицинско осигуряване по време на състезанието, времеизмерване с транспондери.

Всички участници трябва да притежават валидна застраховка "Злополука на спортисти" с минимално покритие 15 000 лева за дните на състезанието.
Организатора ще осигури застраховател на място за участниците без застраховка, като премията се заплаща на място.

НЕ ВАЖИ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЗ ОТ БФМ ЗА 2017.

X-CROSS Sponsors

Troyanplaza EDImotocenter Beta  A1